Prawo nie precyzuje, jak powinna wyglądać umowa kupna-sprzedaży samochodu. Aby mogła mieć moc prawną, muszą w niej być zawarte podstawowe informacje.
Jakie dane w umowie kupna-sprzedaży samochodu należy zamieścić? Jakie dokumenty potrzebne są podczas rejestracji samochodu? Jakie są koszty rejestracji? Prawa i obowiązki kupującego i sprzedającego samochód.

 
 

Podstawowe dane w umowie kupna-sprzedaży samochodu:

dane w umowie kupna-sprzedaży samochodu

Miejsce i datę transakcji: oprócz daty warto wpisać godzinę zawarcia umowy. Rozwieje to wątpliwości co do wykroczeń drogowych popełnionych w tym dniu.

Dane właściciela pojazdu: imię i nazwisko, adres zamieszkania i pesel. (Jeżeli pojazd ma współwłaściciela, również jego dane powinny znajdować się w umowie).

Dane kupującego pojazd: imię i nazwisko, adres zamieszkania i pesel.

Dane pojazdu: markę pojazdu, model oraz numer rejestracyjny i VIN, oraz aktualny przebieg. Nie ma obowiązku wpisywania numeru silnika.

Kwota zakupu: nie warto zaniżać faktycznej wartości samochodu, by zapłacić mniejszy  podatek od czynności cywilnoprawnych PCC-3.
W razie gdyby okazało się, że samochód ma ukryte wady, jest kradziony lub jest przedmiotem postępowania komorniczego. Kupujący może się ubiegać o zwrot kosztów w wysokości zapisanej w umowie.

Podpisy: sprzedającego i wszystkich współwłaścicieli, (jeżeli występują) oraz kupującego.

Dodatkowe dane w umowie.

W umowie warto zapisać:

Dokumenty i wyposażenie dodatkowe: książka serwisowa, ilość kluczyków, komplet dodatkowych opon itp.

Stan techniczny auta: wszystkie usterki samochodu i aktualne uszkodzenia. Jest to zabezpieczenie dla obu stron. Kupujący dostaje pełną informację o stanie technicznym samochodu, a sprzedający zabezpiecza się przed ewentualnymi roszczeniami.

Rejestracja samochodu w urzędzie komunikacji.

Do urzędu komunikacji na wizytę najlepiej umówić się telefonicznie, musimy mieć ze sobą:

Dowód osobisty, dowód rejestracyjny, umowa kupna-sprzedaży samochodu, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne również wtedy, gdy samochód jest zarejestrowany w tym samym powiecie, ponieważ muszą być naklejone naklejki.
Samochód musi posiadać ważny przegląd techniczny i polisę OC.
Składamy wniosek o rejestrację samochodu i otrzymujemy miękki dowód z pozwoleniem czasowym na 30 dni. Po prawie dwóch tygodniach dostaniemy z urzędu informację, że dowód jest gotowy do odbioru.
Jeżeli samochód stanowi współwłasność, wszyscy współwłaściciele powinni być obecni podczas rejestracji. Jedynym rozwiązaniem jest przygotowanie pełnomocnictwa.

Koszty rejestracji.

85 zł – opłata za dowód rejestracyjny i znaki legalizacyjne na tablicach i szybę.

80 zł – tablice rejestracyjne samochodowe (1 000 zł – indywidualne).

13,50 zł – opłata za pozwolenie czasowe.

2 zł – opłata ewidencyjna.

RAZEM - 180,50 zł (wykaz opłat z dnia 10.07.2021 r.)

Prawa i obowiązki kupującego samochód.

Kupujący ma obowiązek przerejestrować samochód w ciągu 30 dni.
Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy i dochodzenia swoich roszczeń z tytułu rękojmi, jeżeli samochód miał ukryte wady. Istotny jest charakter wad nabytego samochodu.

Sprzedający ma obowiązek zgłosić zbycie pojazdu w ciągu 30 dni. Można zrobić to osobiście lub przez internet – do tego potrzebujesz profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Kara za przekroczenie terminu na zgłoszenie zbycia pojazdu może wynieść nawet 1000 zł.

 

 Pliki do pobrania:

Umowa_kupna_sprzedaży_samochodu.doc

Umowa_kupna_sprzedaży_samochodu.pdf