Kupując używany samochód watro sprawdzić oznaczenia szyb samochodowych. Jest to szczegół, który pozwoli poznać historię pojazdu.
Sposobów oznaczenia szyb samochodowych jest wiele, które niekoniecznie są w określonej kolejności, co może utrudniać interpretację, jednak większość z tych oznaczeń jest podzielona na cztery kategorie:

 
 

Sposoby oznaczenia szyb samochodowych

 

Oznaczenia identyfikacyjne producenta.

W górnej części oznaczenia szyb samochodowych z reguły znajduje się nazwa producenta szyby, lub producenta samochodu, choć nie jest to wymagane przez prawo, oprócz Stanów Zjednoczonych. Oznaczenia te zwykle mają postać logo, inicjałów lub wpisanej nazwy producenta.

Jednakże brak tego konkretnego znaku może być wskazówką, że szyba została wymieniona, zwłaszcza jeśli inne szyby w samochodzie zawierają informacje producenta pojazdu.

Oznaczenia właściwości szkła.

Oprócz informacji producenta szyby samochodowe zawierają również oznaczenia, które opisują specyficzne właściwości fizyczne. Oraz informację gdzie szyba może być zamontowana w pojeździe.

Oto najczęściej stosowane sposoby oznaczenia szyb samochodowych, które pojawiają się na szybie:

Kod AS z cyfrą oznacza rodzaj szyby według standardu amerykańskiego.

AS1 - Szkło z tym oznaczeniem jest zwykle używane na przedniej szybie pojazdu, ponieważ szkło AS1 musi być laminowane i pozwolić na przejście przez nią nie mniej niż 70% światła przychodzącego.

AS2 - To oznaczenie szkła opisuje szkło hartowane z 70% lekkim przejściem i może być stosowane w każdym zastosowaniu bez przedniej szyby.

AS3 - Szkło z oznaczeniem AS3 może być laminowane lub hartowane, ale nie pozwala na przejście więcej niż 70% przychodzącego światła. Szyby tej nie można używać na szybach przednich ani w przednich szybach kierowcy, ani pasażera.

Szyby mogą również zawierać pisemne opisy, takie jak „laminated” lub „lamisafe” co oznacza szybę laminowaną, lub inne słowa określone przez producenta. W niektórych sytuacjach producent może podać nazwę znaku towarowego, chociaż jest to opcjonalne.

Oznaczenia homologacyjne i certyfikacyjne.

Sposoby oznaczenia szyb samochodowych nie są przypisywane przez producenta, ale przez organizację, która sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem.

W Stanach Zjednoczonych wszystkim producentom szyb samochodowych przypisuje się kod Departamentu Transportu (DOT.), producenci samochodów nie mogą używać szyb od producentów, którzy nie mają kodu DOT., w tym producentów z dowolnego miejsca poza Stanami Zjednoczonymi.

Szyby samochodowe dopuszczone do użytku w Europie zawierają serię kodów, zaczynających się od litery „E” z jedno- lub dwucyfrowym numerem, który oznacza, który kraj europejski wyprodukował szybę.

E z liczbą umieszczone w okręgu to znak homologacyjny stosowany w Europie. Liczba przy literze E oznacza kraj, w którym homologowano szybę. Jest to przykładowo:

 • E1 - Niemcy
 • E2 - Francja
 • E3 - Włochy
 • E4 - Holandia
 • E5 - Szwecja
 • E6 - Belgia
 • E7 - Węgry
 • E8 - Czechy
 • E9 - Hiszpania
 • E10 - Jugosławia
 • E11 - Anglia
 • E12 - Austria
 • E13 - Luksemburg
 • E14 - Szwajcaria
 • E16 - Norwegia
 • E17 - Finlandia
 • E18 - Dania
 • E19 - Rumunia
 • E20 - Polska
 • E21 - Portugalia

43R to numer regulaminu homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Kolejne liczby to typ konstrukcji.

W kodzie DOT z cyframi jest zakodowana fabryka, w której została, wyprodukowana szyba. Pełna lista dostępna jest tutaj.

Cyfry umieszczone za literą M informują o typie budowy szkła, m.in. jego grubości i kolorze.

Data produkcji szyby samochodowej

Data produkcji szyby samochodowej oznaczona jest kropkami i cyframi. Cyfra oznacza rok produkcji, a ilość kropek oznacza miesiąc. Do czerwca kropki umieszczane są przed a od lipca za cyfrą.

Wygląda to następująco:

 • ******11   – styczeń 2011
 • *****11       – luty 2011
 • ****11          – marzec 2011
 • ***11           – kwiecień 2011
 • **11         – maj 2011
 • *11                   – czerwiec 2011
 • 11****         – lipiec 2011
 • 11*****      – sierpień 2011
 • 11****         – wrzesień 2011
 • 11***            – październik 2011
 • 11**               – listopad 2011
 • 11*                 – grudzień 2011

data produkcji szyby samochodowej

 

W naszym przypadku szyba wyprodukowana została w lutym 1999 roku.

Należy pamiętać, że czasami w samochodzie z oryginalnymi szybami, jedna lub dwie szyby mogą mieć inną datę produkcji szyby, a to nie znaczy, że samochodzie wymieniano szyby. Wszystko zależy od partii dostarczonej do zakładu. Pamiętaj, że niektóre szyby mogą być rok starsze niż data produkcji samochodu. Ale jeśli zauważysz, że oznaczenia szyb samochodowych wskazują, że są młodsze niż samochód, to na pewno były wymieniane.

Przyczyn wymiany szyby może być wiele, dlatego nie zawsze oznacza, że samochód jest powypadkowy.