Kupiłeś samochód! Chcesz szybko zarejestrować pojazd? Zastanawiasz się jakie opłaty za rejestrację pojazdu?
Sprawdź, jakie są potrzebne dokumenty do rejestracji pojazdu.

Gdzie rejestrujesz.

Masz obowiązek rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od dnia nabycia i możesz go zarejestrować w:

 • Urząd starostwa powiatowego.
 • Urząd miasta – jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu.
 • Urząd dzielnicy – jeśli mieszkasz w Warszawie.

Możesz to zrobić osobiście, wysłać pocztą lub złożyć dokumenty przez internet.

Kto może zarejestrować.

Rejestracja pojazdu może być przeprowadzona przez:

 • Właściciela pojazdu lub pełnomocnika.
 • Jeśli pojazd ma współwłaścicieli – wszyscy powinni być obecni podczas rejestracji, jeżeli nie złożą pełnomocnictwa.
 • Osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik) – jeśli pojazd jest własnością firmy.

Dowiedz się w urzędzie właściwym, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Jakie dokumenty do rejestracji pojazdu.

dokumenty do rejestracji pojazdu.

Przygotuj oryginalne dokumenty:

 • ważna polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC),
 • wniosek o rejestrację pojazdu,
 • umowa kupna-sprzedaży lub faktura VAT,
 • karta pojazdu, jeśli została wydana,
 • dowód rejestracyjny z ważnym badaniem technicznym,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu,
 • potwierdzenia wszystkich opłat – szczegóły znajdziesz w rozdziale opłaty.

Kupując samochód, poprzedni właściciel zobowiązany jest pozostawić ubezpieczenie OC. Jeżeli ubezpieczenie kończy się na dniach, sam musisz zadbać o wykupienie nowego.
Poruszając się samochodem po drogach bez ważnego OC, narażasz się na surowe kary nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Opłaty za rejestrację pojazdu.

Opłaty w urzędzie: 

 • 85 zł – opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,
 • 75 zł – opłata za kartę pojazdu – jeśli nie było karty pojazdu.
 • 13,50 zł – opłata za pozwolenie czasowe,
 • opłaty za tablice rejestracyjne,
  • 80 zł – samochodowe,
  • 40 zł – motocyklowe,
  • 30 zł – motorowerowe,
  • 1 000 zł – indywidualne.

Pozostałe opłaty za rejestrację pojazdu:

 • 99 zł – przegląd techniczny pojazdu – jeżeli stracił ważność.
 • Ubezpieczenie OC – w zależności od pojemności silnika i zniżek,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jeśli pojazd jest obecnie zarejestrowany w tym samym starostwie lub urzędzie miasta, w którym chcesz go zarejestrować, nie musisz zmieniać tablic rejestracyjnych ani za nie płacić.

Nie zapomnij opłacić w urzędzie skarbowym podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3.

Rejestracja pojazdu – procedura.

Podczas pierwszej wizyty urzędnik sprawdzi dokumenty, jakie dostarczyłeś oraz informację o pojeździe. Dostaniesz pozwolenie czasowe na okres 30 dni, tablice rejestracyjne i naklejkę kontrolną.

W tym czasie urząd zarejestruje pojazd na stałe i poinformuje Cię o możliwości odbioru dokumentów.
Jeżeli minie termin czasowej rejestracji, a urząd nie wydał stałego pozwolenia, nie możesz poruszać się po drogach. Idź do urzędu i przedłuż czasową rejestrację o 14 dni.

Zazwyczaj urzędnik dokonuje czasowej rejestracji od razu, ale ma też prawo odmówić rejestracji pojazdu, np. jeżeli nie dostarczysz kompletu dokumentów lub ich kopię. Od decyzji urzędnika, którą dostaniesz na piśmie, możesz się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego, a informację jak się odwołać znajdziesz w decyzji.