Sprowadziłeś samochód z kraju należącego do Unii Europejskiej? Sprawdź, jakie dokumenty potrzebne są podczas rejestracji samochodu z zagranicy, oraz jakie poniesiesz opłaty za rejestrację pojazdu.

 
 

Gdzie rejestrujesz.

Masz obowiązek rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni od dnia nabycia i możesz go zarejestrować w:

 • Urząd starostwa powiatowego.
 • Urząd miasta – jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu.
 • Urząd dzielnicy – jeśli mieszkasz w Warszawie.

Możesz to zrobić osobiście, wysłać pocztą lub złożyć dokumenty przez internet.

Kto może zarejestrować.

Rejestracja pojazdu może być przeprowadzona przez:

 • Właściciela pojazdu lub pełnomocnika.
 • Jeśli pojazd ma współwłaścicieli – wszyscy powinni być obecni podczas rejestracji, jeżeli nie złożą pełnomocnictwa.
 • Osoba, która może reprezentować firmę (właściciel lub pełnomocnik) – jeśli pojazd jest własnością firmy.

Dowiedz się w urzędzie właściwym, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Rejestracja samochodu z zagranicy – dokumenty.

Rejestracja samochodu z zagranicy

Rejestracja samochodu z zagranicy

Przygotuj oryginalne dokumenty:

 • ważną polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
 • wniosek o rejestracje pojazdu – możesz pobrać z internetu i wypełnić go w domu,
 • faktura VAT, umowa kupna-sprzedaży lub inny dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu,
 • tablice rejestracyjne pojazdu lub twoje oświadczenie w przypadku:
  • kiedy pojazd nie miał tablic,
  • tablice rejestracyjne trzeba zwrócić do kraju, z którego został sprowadzony, 
 • karta pojazdu – jeśli została wydana,
 • dowód rejestracyjny
 • dokumenty z odprawy celnej
 • zaświadczenie, potwierdzające pozytywny wynik badania technicznego – wystarczy jeden z poniższych:
  • dokument o pozytywnym wyniku badania technicznego, wydane przez uprawnionego diagnostę na stacji kontroli pojazdów,
  • dowód rejestracyjny pojazdu wydany przez właściwą instytucją państwa członkowskiego, w którym jest aktualny wpis potwierdzający ważność badania technicznego,
  • dokument wydany przez uprawnioną instytucję państwa członkowskiego, który potwierdzi ważność badania technicznego,
 • potwierdzenia wszystkich opłat – szczegóły znajdziesz w rozdziale opłaty,
 • tłumaczenia dokumentów. Dokumenty musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły lub polski konsul. Jeżeli w Polsce nie ma tłumacza przysięgłego dokumenty może przetłumaczyć tłumacz przysięgły z kraju, z którego został sprowadzony pojazd. Nie musisz tłumaczyć dowodu rejestracyjnego, który został wydany w Unii Europejskiej.

Opłaty za rejestrację pojazdu.

Opłaty w Urzędzie Celnym – akcyza

Dla samochodów posiadających silnik o pojemności:

 • do 2000 cm3 akcyza wynosi 3,1% wartości pojazdu,
 • powyżej 2000 cm3 akcyza wynosi 18,6%  wartości pojazdu.

Opłaty w Urzędzie Komunikacji.

 • 85 zł – opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepkę kontrolną na szybę pojazdu,
 • 75 zł – opłata za kartę pojazdu – jeśli nie było karty pojazdu,
 • 13,50 zł – opłata za pozwolenie czasowe,
 • opłaty za tablice rejestracyjne,
  • 80 zł – samochodowe,
  • 1 000 zł – indywidualne,
 • 50 gr – opłata ewidencyjna.

Pozostałe opłaty za rejestrację pojazdu.

 • 99 zł – przegląd techniczny pojazdu – jeżeli stracił ważność,
 • ubezpieczenie OC – w zależności od pojemności silnika i zniżek.

Rejestracja pojazdu – procedura.

Rejestracja samochodu z zagranicy niczym się nie różni od rejestracji pojazdu kupionego w Polsce. Więcej na ten temat można przeczytać w tym artykule rejestracja samochodu z zagranicy.