Karta rowerowa jest jedynym dokumentem, uprawniającym osoby w wieku od 10 do 18 lat, do poruszania się urządzeniami transportu osobistego po drogach publicznych, strefach ruchu i strefach zamieszkania. Ponadto testy na kartę rowerową uczą dziecko znaków drogowych i zasad ruchu. Osoby, które mają kartę rowerową, łatwiej zdają egzamin na prawo jazdy.
 

Testy na kartę rowerową

Testy na kartę rowerową

 Jak wyglądają testy na kartę rowerową?

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Testy na kartę rowerową generują losowo 25 pytań (z bazy liczącej 300 pytań) polegających na wyborze jednej z trzech możliwych odpowiedzi, obejmujących przepisy prawa o ruchu drogowym i pierwszej pomocy przedmedycznej.
Dlatego każdy z testów jest niepowtarzalny.

Testy na kartę rowerową trwają około 25 min. Próg zaliczenia to 80%, czyli wystarczy prawidłowo odpowiedzieć na 20 pytań.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
  • Ruszanie z miejsca i zatrzymywanie się w wyznaczonym miejscu.
  • Jazda rowerem po linii i po łuku.
  • Slalom między pachołkami.
  • Sygnalizacja i zmiana pasa ruchu.

 Gdzie można zdawać testy na kartę rowerową?

Testy na kartę rowerową organizowane są w szkołach podstawowych.
Na zaproszenie szkoły przyjeżdżają policjanci, prowadzą zajęcia i przeprowadzają testy.
Takie kursy należy uzgodnić wcześniej z wydziałem ruchu drogowego.

W każdej komendzie wojewódzkiej istnieje sekcja profilaktyki, gdzie również według opublikowanych terminów przeprowadzane są testy na kartę rowerową.

 Ile zapłacimy za brak karty rowerowej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby w wieku do 10 lat mogą poruszać się jednośladem pod opieką osób dorosłych. Osoby w wieku 10-18 lat posiadający kartę rowerową mogą poruszać się samodzielnie: rowerem, hulajnoga elektryczną, urządzeniem samo balansującym.

Jeżeli wykroczenie jest niewielkie, to policjant może udzielić pouczenia. Jeśli jednak młody kierowca spowodował zagrożenie, to zgodnie z kodeksem wykroczeń, za brak karty rowerowej według nowych przepisów zapłacimy 200 zł. W szczególnych wypadkach np. kolizja z samochodem osobowym to sprawa trafia do sądu rodzinnego.

Od osób pełnoletnich nie wymaga się dokumentu uprawniającego do kierowania rowerem.
Nie są wymagane również uprawnienia w przypadku urządzeń wspomagających ruch jak tradycyjna hulajnoga, wrotki czy rolki.