POLITYKA PRYWATNOŚCI

Rejestrując się w witrynie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji umowy.

I. Definicje

 • Administrator — Tuauta Zdzisław Dominikowski, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
 • Cookies- oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 • Cookies Administratora- oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
 • Cookie Zewnętrzne- oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 • Serwis- oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy.
 • Urządzenie- oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 • Użytkownik- oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Umowa- zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa, lub obowiązki.

Administrator: Administratorem danych osobowych jest  Zdzisław Dominikowski z siedzibą 77-430 Krajenka ul. Brzozowa 8,

Podstawa prawna podczas przetwarzania danych osobowych Administrator kieruje się przepisami prawa a w szczególności określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Jakie dane są zbierane przez Administratora:

     1. Podczas rejestracji, są to:

 • Nazwa firmy.
 • NIP i REGON.
 • Nazwisko i imię.
 • Adres zamieszkania.
 • Adres do korespondencji.
 • E-mail.
 • Numer telefonu. 
 • Hasło.

Dane te wykorzystuje się do celów prawnych — najczęściej do zawarcia umowy i wystawiania faktur, do korespondencji związanych z naszymi usługami.

     2. Podczas przeglądania SERWISU za pomocą plików Cookies.

 • Informacje na temat Twojego logowania (czas i miejsce) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Serwisu.
 • Zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika Zapamiętania lokalizacji Użytkownika.
 • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 • Konfiguracji i poprawienia funkcjonalności Serwisu.
 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
 • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych.
 • Analiz i badań przedstawiających sposób korzystania.
 • Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 • Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie.

Dane są przechowywane przez Administratora w postaci papierowej i elektroniczne.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć lub ograniczyć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na wyświetlanie stron internetowych oraz uniemożliwić wykonanie zlecenia.

Informacje udostępniane publicznie: Jeśli zdecydujesz się wystawić ogłoszenie, możesz podjąć decyzję o ujawnieniu swoich danych osobowych dla pozostałych użytkowników Serwisu. Robisz to na własną odpowiedzialność.

III. Komu mogą być przekazywane Państwa dane:

 • Przedsiębiorcy oferujący usługi księgowe, podatkowe, prawne oraz organom ścigania. 
 • Przedsiębiorcy współpracujący z administratorem, w zakresie związanym ze świadczeniem usług przez administratora.

IV. Prawa Użytkownika.

Każdy, którego dane o charakterze osobowym są zbierane, może zażądać od Administratora:

 • Dostępu do swoich danych osobowych.
 • Sprostowania danych osobowych.
 • Usunięcia danych osobowych.
 • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, z tym że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Przeniesienia danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, można zmienić dane z panelu po zalogowaniu, lub skontaktować się z Administratorem za pomocą maila:  biuro@tuauta.pl, dane zostaną zmienione w terminie nie dłuższym niż miesiąc. Jednakże cofnięcie to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

V. Bezpieczeństwo przetwarzania i środki techniczne.

Wszystkie dane, jakie zbieramy i zapisujemy, przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Wdrożyliśmy niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych. Na bieżąco monitorujemy wewnętrzne procedury i przeprowadzamy ocenę ryzyka, by minimalizować zagrożenia związane z przypadkową utratą danych.

VI. Przekierowania do stron internetowych.

Serwis zawiera przekierowania do stron internetowych lub aplikacji. Każda z tych stron posiada własną politykę prywatności, na którą nie mamy wpływu. Dlatego zachęcamy do zapoznania się ich informacją o polityce prywatności.